Ivan Sivec: Slovenska pravljica Maksima Gasparija 
Ivan Sivec: Slovenska pravljica Maksima Gasparija

Slovenska pravljica Maksima Gasparija - prva knjiga Ivan Sivec
SLOVENSKA PRAVLJICA MAKSIMA GASPARIJA - Prva knjiga
Povest o Gasparijevem ivljenju, ter dokumentarno gradivo

Knjiga prinaa povest o Gasparijevem ivljenju, zgodbo o naem najbolj pristnem slikarju. V njej boste nali veliko do sedaj e neobjavljenih dokumentov iz njegove zapuine.
Knjiga se ponaa s 166 stranmi velikega formata, in tevilnimi dokumentarnimi fotografijami.


Slovenska pravljica Maksima Gasparija - druga knjiga Marjan Marinek
SLOVENSKA PRAVLJICA MAKSIMA GASPARIJA - Druga knjiga
Gasparijeve razglednice, ilustracije in jaslice

V knjigi boste nali ve sto reprodukcij barvnih Gasparijevih razglednic, knjinih ilustracij in jaslic, Predstvljeni so nazorni strokovni pogledi na slikarjevo izjemno ustvarjalno delo.
Knjiga ima 360 strani velikega formata, prinaa barvne reprodukcije slik, razglednic in knjinih izdaj.

O UMETNOSTI

Umetnost je roa, skrivnosti polna, ki ne raste po vseh jasah in steljnikih, ampak je redko posejana, in im redkeja je, tem udoviteji je njen vonj. Kar je bilo brez srca in brez due upodobljeno, je hitro pogledano in pozabljeno. - Umetnost je pesem, zarja ugaajoa, ki nebo prepleta. Temna ptica lastovica, ki v mrakovih leta. - Pajevina drhtea na jutranji sonni svili. - Je nevihta nad poljano itno v strani sili."
Maksim Gaspari


Portret Maksima Gasparija Misli ob zibelki


/ odlomek iz Siveve povesti /

Potem so se zaele iriti strah zbujajoe govorice: ni res, da je druina samo ob posestvo, prodane so tudi vse tri hie. Antonovi Ivani se ni niti sanjalo, kaj podpisuje. Zaradi izgube posestva je bila tako iz sebe, da ni zmogla razumeti pogodbe. Antonovo posestvo je Giacommo prodal e prej, sama pa je podpisala e prodajo hi. Posestvo z vsemi tremi hiami je menda kupil premoen gospodar iz Borovnice. V tednu dni bo morala pobrati otroke in zapustiti dom kot navadna beraica. Ponosna Antonova Ivana, nekdaj najlepa in najbogateja nevesta na vsej Meniiji, bo beraica.

Novica je nesrenico tako prizadela, da je obleala. Odklanjala je hrano, nikogar ve ni hotela videti. Le malega Maksima je enkrat samkrat spustila v sobo. Stisnila ga je k sebi in zajokala:

»Ubogi otroci! Bog vam pomagaj!«

Niti tirinajst dni ni minilo, ko je zazvonil navek. Maksim, ki se je ravno vraal iz ole, se je s tesnobo v srcu vpraal:

»Le koga je Bog vzel k sebi?«

Stopil je v hio in zagledal mnoico ljudi v rnem.

»Mati so ti umrli,« ga je poboal stari Meden. »Pri komaj triintridesetih. Zdaj bo vse ivljenje sirota.«

Maksim je stekel po stopnicah, da bi e enkrat videl mater, pa je e ni bilo ve v njeni sobi. Leala je na mrtvakem odru v spodnjem, gostilnikem prostoru. Maksimu se je zdela lepa kakor angel.

Svet se mu je v trenutku sesul. Zdelo se mu je, da so se mu tla vdrla pod nogami in da pada, pada, pada v globoko, rno brezno. Vse okrog njega se je vrtelo kot v grozljivih sanjah.

Naslednjega dne so prili ljudje v rnem, zabili krsto in . od Antonovih pa do Begunj se je zvila dolga rna kaa.

Maksim ni nikoli pozabil, kako je postaven moki iz sosednje vasi, potem ko so pogrebci zapustili pokopalie, pristopil k oetu, mu podal roko in rekel:

»Moje soalje! Zdaj je nimava ne ti ne jaz.«

Bil je Ivanin prvi fant Jernej iz Martinjaka.

Maksima je oe dan po pogrebu odpeljal k botru tefanu Tolazziju v Logatec, sam pa je, ne da bi se pred odhodom poslovil od sina, odel po svetu, menda v Bosno.

Ljudje so fantie pomilovali:

»Ubogi revei! Zdaj nimajo niti toliko, da bi na svojem zaspali.«

Kaj to pomeni, je Maksim vedel ele potem, ko je e dolga leta bival pri tujih ljudeh.


Spostovani obiskovalci! Ce to knjigo poznate, Vas vljudno vabimo, da jo ocenite. Glasujete tako, da kliknete na oceno, ki se Vam zdi najprimernejsa.
Knjiga Maksim Gaspari je:
 Zelo priporočljiva
 73%Zelo priporocljiva: 73%Zelo priporocljiva: 73%
 Solidna
 17%Solidna: 17%Solidna: 17%
 Nekaj srednjega
 6%Nekaj srednjega: 6%Nekaj srednjega: 6%
 Še sprejemljiva
 2%Se sprejemljiva: 2%Se sprejemljiva: 2%
 Neužitna
 2%Neuzitna: 2%Neuzitna: 2%
Število glasov: 868